Bộ máy, tổ chức Sở VHTTDL Hưng Yên

Đăng ngày 23 - 10 - 2016
100%

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ SỞ VHTTDL

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

III. SƠ ĐỒ BỘ MÁY, TỔ CHỨC

IV. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ; LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ

V. LÃNH ĐẠO SỞ:

1. Giám đốc : Đoàn Văn Hòa, ĐT: CĐ 3.551.519; DĐ 0968.221.368

2. Các Phó Giám đốc:

- Đào Mạnh Huân, ĐT: CĐ 8.568.989; DĐ 0943.462.866

- Đỗ Văn Kiểm, ĐT: 3.865.877; 0915.318.388

- Phạm Văn Hiệu, ĐT: CĐ 3.515.789; DĐ 0914.322.688

VI. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ:

1. Văn phòng

- Chánh Văn phòng: Đào Ngọc Thinh, ĐT: 3.500.657; 0912.639.595

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thế Hưng, ĐT 0966.004.888

- Phó Chánh Văn phòng: Lưu Thế Bảo, ĐT: 0983.154.060

2. Thanh tra

- Chánh Thanh tra: Vũ Văn Duấn, ĐT: 3.550.311; 0912.843.183

3. Phòng Tổ chức - Pháp chế

- Trưởng phòng: Vũ Thị Lộc, ĐT 0913211369

- Phó Trưởng phòng: Hoàng Ngọc Dương, ĐT: 0973.092.656

4. Phòng Quản lý Văn hóa

- Trưởng phòng: Hoàng Oánh, ĐT: 3.552.416; 0915.148.998

- Phó Trưởng phòng: Trần Thị Nga, ĐT: 0974.592.489

5. Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình

- Phó Trưởng phòng phụ trách: Đặng Trọng Tuân, ĐT 0912.166.337

6. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

- Trưởng phòng: Trần Mạnh Thế, ĐT: 3.515.169; 0913.280.208

- Phó Trưởng phòng: Lê Thị Phương, ĐT: 3.656.969; 0919.643.608

7. Phòng Quản lý Du lịch

- Trưởng phòng: Vũ Thị Mai Phương, ĐT: 3.865.288; 0948.780.868

VII. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ:

1. Bảo tàng tỉnh

- Giám đốc: Bùi Đăng Quy, ĐT: 3.516.686; 0914.357.757

- Phó Giám đốc: Vũ Nguyên Lý

2. Ban quản lý Di tích tỉnh

- Phó Trưởng ban phụ trách: Nguyễn Thị Hường: ĐT 0902.068.368

3. Trung tâm Văn hoá tỉnh

- Giám đốc: Trần Thị Huế, ĐT: 0913.810.898

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Trung, ĐT: 0913.552.664

4. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

- Giám đốc: Nguyễn Đức Nguyện, ĐT: 3.865.093; 0982.541.875

5. Nhà hát Chèo tỉnh

- Phó Giám đốc: Nguyễn Công Trứ, ĐT:0912.351.108

6. Trường Trung cấp VHNT&DL tỉnh

- Hiệu trưởng: Trần Thanh Liêm, ĐT: 3.515.137; 0987.325.999

- Phó Hiệu trưởng: Hoàng Thị Phượng, ĐT: 3.868.588; 0919.073.686

7. Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện, thi đấu TDTT tỉnh

- Phó Giám đốc điều hành: Nguyễn Văn Hướng, ĐT: 0983.057.477

- Phó Giám đốc: Chu Mạnh Thắng, ĐT: 0916.563.168

8. Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tỉnh

- Giám đốc: Nguyễn Thị Sen, ĐT: 0968.333.369

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hương, 0963.812.260

9. Thư viện tỉnh

- Giám đốc: Đào Văn Quyến, ĐT: 3864.263; 0912.067.008

Tin mới nhất

°
930 người đang online