Hội nghị chuyên đề về “Vị trí và vai trò của gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Đăng ngày 16 - 03 - 2017
100%

Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về: “Vị trí và vai trò của gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Hội nghị tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân về việc xác định vai trò, tầm quan trọng của gia đình trong mọi giai đoạn, nhất là trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Các đại biểu là lãnh đạo, cán bộ thực hiện công tác gia đình của các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện, thành phố; các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng hơn trăm chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia đình Phát triển bền vững, Câu lạc bộ Phòng, chống bạo lực gia đình tham dự.

Tại hội nghị này các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Bá Thịnh - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu giới, dân số, môi trường và các vấn đề xã hội,Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội phổ biến và khẳng định về ý nghĩa, vị trí, vai trò của gia đình trong mọi thời kỳ; được nghe phân tích rõ hơn về sự gắn kết và khác biệt giữa gia đình truyền thống và gia đình hiện đại; về giá trị, nét đẹp văn hóa truyền thống của gia đình cần gìn giữ, tôn vinh. Bên cạnh đó, là việc bài trừ hủ tục lạc hậu và tiếp thu chọn lọc những cái mới khi hội nhập trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giáo sư cũng đã trình bày khái quát về kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con cháu, chăm sóc sức khỏe, ứng xử, gìn giữ hạnh phúc trong gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc; hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình trong các buổi sinh hoạt chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Qua hội nghị các đại biểu có thêm thông tin, kiến thức và kỹ năng để vận dụng vào thực tế cuộc sống gia đình, đồng thời tham mưu với các cấp lãnh đạo triển khai thực hiện công tác gia đình của tỉnh Hưng Yên ngày càng đạt kết quả cao hơn./.

Tin mới nhất

Triển khai nhiệm vụ phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2020(10/01/2020 3:58 CH)

Thành công của phim về đề tài gia đình(23/12/2019 9:22 SA)

Thủ tướng giao Bộ VHTTDL đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nếp sống văn hoá trong...(06/12/2019 10:34 SA)

Xây dựng gia đình văn hóa(05/11/2019 2:32 CH)

Phù Cừ: Xã Tiên Tiến đạt chuẩn Nông thôn mới(03/11/2019 2:54 CH)

Khảo sát, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn...(26/10/2019 9:50 SA)

Hội thảo “Vai trò của hương ước, quy ước trong đời sống xã hội hiện nay”(18/10/2019 9:19 SA)

Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới(28/09/2019 10:43 SA)

°
25 người đang online