Tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017

Đăng ngày 24 - 03 - 2017
100%

Ngày 22-23/3/2017, tại Khách sạn Thái Bình (thành phố Hưng Yên), Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2017.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 200 học viên là thành viên Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh; Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVH, lãnh đạo và cán bộ phụ trách lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa cơ sở Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; cán bộ phụ trách văn hóa - xã hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được báo cáo viên triển khai các văn bản của Trung ương về phong trào TDĐKXDĐSVH; hướng dẫn thực hiện các mục tiêu về văn hóa trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và kỹ năng quản lý, tổ chức trong hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; triển khai các văn bản của tỉnh về phong trào TDĐKXDĐSVH.

Đây chính là những nội dung, cơ sở quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện phong trào cho Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp.

Sau lớp tập huấn, các học viên sẽ tham mưu đề xuất, cách thức tổ chức, triển khai phong trào tại cơ sở gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Tin mới nhất

Triển khai nhiệm vụ phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2020(10/01/2020 3:58 CH)

Thành công của phim về đề tài gia đình(23/12/2019 9:22 SA)

Thủ tướng giao Bộ VHTTDL đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nếp sống văn hoá trong...(06/12/2019 10:34 SA)

Xây dựng gia đình văn hóa(05/11/2019 2:32 CH)

Phù Cừ: Xã Tiên Tiến đạt chuẩn Nông thôn mới(03/11/2019 2:54 CH)

Khảo sát, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn...(26/10/2019 9:50 SA)

Hội thảo “Vai trò của hương ước, quy ước trong đời sống xã hội hiện nay”(18/10/2019 9:19 SA)

Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới(28/09/2019 10:43 SA)

°
679 người đang online