Tăng cường công tác tuyên truyền Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018

Đăng ngày 16 - 11 - 2018
100%

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 25/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên năm 2018 (Từ ngày 15/11/2018 đến 15/12/2018).

Nhằm mục đích đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông cao điểm trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên năm 2018; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thực và hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ và trẻ em. Ngày 07/11/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 784/SVHTTDL-XDNSVHGĐ về việc triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên năm 2018 với các hoạt động trọng tâm là tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trong tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới với chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em”.

Tại văn bản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Trung tâm Văn hóa tỉnh tăng cường tổ chức các đợt biểu diễn văn hóa, văn nghệ quần chúng với chủ đề vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2018; tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. Đối với phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố ngoài việc tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức các sự kiện truyền thông về Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới còn cần phải chủ động hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Ban tự quản của các thôn, tổ dân phố tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ gia đình hạnh phúc về chủ đề Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em” trong Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ 25/11/2018.

Tin mới nhất

Triển khai nhiệm vụ phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2020(10/01/2020 3:58 CH)

Thành công của phim về đề tài gia đình(23/12/2019 9:22 SA)

Thủ tướng giao Bộ VHTTDL đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nếp sống văn hoá trong...(06/12/2019 10:34 SA)

Xây dựng gia đình văn hóa(05/11/2019 2:32 CH)

Phù Cừ: Xã Tiên Tiến đạt chuẩn Nông thôn mới(03/11/2019 2:54 CH)

Khảo sát, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn...(26/10/2019 9:50 SA)

Hội thảo “Vai trò của hương ước, quy ước trong đời sống xã hội hiện nay”(18/10/2019 9:19 SA)

Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới(28/09/2019 10:43 SA)

°
248 người đang online