Thông báo Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Đăng ngày 16 - 04 - 2018
100%

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên nhận được Công văn số 397/SVHTT-QLVH&DSVH ngày 03/4/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Bà Rịa-Vũng Tàu về việc hỗ trợ Thông báo Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên đăng toàn bộ nội dung Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi để các tổ chức, cá nhân, văn nghệ sỹ biết, tham gia cuộc thi. Xem nội dung chi tiết tại đây!

Tin mới nhất

Hưng Yên tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018) và Biểu dương...(01/10/2018 3:41 CH)

Liên hoan văn nghệ quần chúng các làng, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2018(24/09/2018 4:35 CH)

Hội nghị trực tuyến Tổng kết 18 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn...(21/09/2018 4:16 CH)

Tổ chức lớp truyền dạy hát Ca trù năm 2018(13/08/2018 2:01 CH)

Huyện Khoái Châu tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình và biểu dương gia...(13/08/2018 9:42 SA)

Tổ chức liên hoan Giai điệu tuổi hồng và Thiếu nhi kể chuyện tỉnh Hưng Yên hè 2018(08/08/2018 5:26 CH)

Hội thảo khoa học “Trung tướng Nguyễn Bình với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên”(18/07/2018 3:38 CH)

Xã Bình Minh tổng kết 05 năm thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa (giai đoạn 2013-2017)(13/07/2018 11:14 SA)

°
1031 người đang online