Xã Bình Minh tổng kết 05 năm thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa (giai đoạn 2013-2017)

Đăng ngày 13 - 07 - 2018
100%

Sáng ngày 12/7/2018, UBND xã Bình Minh, huyện Khoái Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa (giai đoạn 2013-2017).

5 năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể xã Bình Minh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hiện toàn xã có 92% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong phong trào xuất hiện nhiều gia đình tứ đại - tam đại đồng đường chung sống hòa thuận, hạnh phúc; gia đình lao động sản xuất, kinh doanh giỏi; gia đình hiếu học; gia đình gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; gia đình đóng góp sức người, sức của trong xây dựng nông thôn mới… Các gia đình văn hoá là những tấm gương sáng, là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở địa phương, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đời sống kinh tế - xã hội.

Những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa xã Bình Minh góp phần quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, xây dựng các cộng đồng dân cư ổn định về chính trị, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã tham luận, làm rõ quá trình thực hiện, đồng thời phản ánh kết quả cũng như giới thiệu những cách làm hay, kinh nghiệm từ việc xây dựng gia đình văn hóa ở các khu dân cư; đồng thời, đề xuất những giải pháp, biện pháp khả thi trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn xã. Nhân dịp này, Uỷ ban nhân dân xã Bình Minh tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân và 12 gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa./.

Tin mới nhất

Triển khai nhiệm vụ phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2020(10/01/2020 3:58 CH)

Thành công của phim về đề tài gia đình(23/12/2019 9:22 SA)

Thủ tướng giao Bộ VHTTDL đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nếp sống văn hoá trong...(06/12/2019 10:34 SA)

Xây dựng gia đình văn hóa(05/11/2019 2:32 CH)

Phù Cừ: Xã Tiên Tiến đạt chuẩn Nông thôn mới(03/11/2019 2:54 CH)

Khảo sát, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn...(26/10/2019 9:50 SA)

Hội thảo “Vai trò của hương ước, quy ước trong đời sống xã hội hiện nay”(18/10/2019 9:19 SA)

Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới(28/09/2019 10:43 SA)

°
314 người đang online