Thông báo cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài "Biển, đảo quê hương"

Đăng ngày 10 - 07 - 2018
100%

Ngày 09/7/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 694-CV/BTGTU ngày 06/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên về việc thông tin, tuyền truyền và tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài "Biển, đảo quê hương". Để kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân biết, tham gia cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin đăng toàn bộ nội dung Công văn và Thông báo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại đây!

Tin mới nhất

Những kết quả nổi bật công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2019(28/06/2019 3:44 CH)

Hội nghị phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ(26/06/2019 1:53 CH)

Chương trình Giao lưu nghệ thuật "Hưng Yên đinh ninh lời Bác"(20/05/2019 9:06 SA)

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề(16/05/2019 7:54 SA)

Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm việc với các huyện Văn Lâm, Ân Thi (23/03/2019 4:30 CH)

Hưng Yên sẽ tăng cường truyền thông về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch(19/03/2019 11:02 SA)

Huyện Kim Động tiếp và làm việc với đoàn công tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình...(15/03/2019 2:45 CH)

Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố(13/03/2019 5:08 CH)

°
3309 người đang online