Huyện Khoái Châu tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình và biểu dương gia văn hóa tiêu biểu

Đăng ngày 13 - 08 - 2018
100%

Ngày 9/8/2018, Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018) và biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn (2013-2018).

Đ/c Phạm Văn Hiệu, Phó Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu tại hội nghị

Những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa; công tác phòng, chống bạo lực gia đình của huyện Khoái Châu đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là sự tham gia hưởng ứng tích của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện. Huyện Khoái Châu đã tích cực tổ chức quán triệt Luật phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh tới cơ sở, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn trong huyện triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa; công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình văn hóa; phòng, chống bạo lực gia đình được huyện quan tâm và chú trọng thực hiện. Hướng dẫn các địa phương trên địa bàn vận động các thôn, làng, các gia đình đăng ký xây dựng, thực hiện các tiêu chuẩn công nhận làng văn hóa, gia đình văn hoá; thành lập các câu lạc bộ, mô hình các giải pháp can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình; thiết lập đường dây nóng và mạng lưới địa chỉ tin cậy về phòng, chống bạo lực gia đình. Đặc biệt, 100% xã, thị trấn của huyện đưa các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa vào Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Hội đồng nhân dân và trong chương trình phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của địa phương; 100% xã, thị trấn tổ chức quán triệt, tuyên truyền Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Hiện, toàn huyện có 87% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có hàng nghìn gia đình tứ đại, tam đại đồng đường chung sống hòa thuận, hạnh phúc; gia đình lao động sản xuất, kinh doanh giỏi; gia đình hiếu học; gia đình gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; gia đình đóng góp sức người, sức của trong xây dựng nông thôn mới… Công tác phòng, chống bạo lực gia đình dần đi vào nề nếp. Huyện có 58 câu lạc bộ gia đình trong đó có 26 câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình. Các tổ hòa giải, các nhóm can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình được xây dựng, củng cố. Chính vì vậy, số vụ bạo lực gia đình giảm mạnh qua các năm, đặc biệt từ năm 2018 đến nay, toàn huyện không phát hiện vụ bạo lực gia đình nào…

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã tham luận, làm rõ quá trình thực hiện, đồng thời phản ánh kết quả cũng như giới thiệu những cách làm hay, kinh nghiệm từ việc xây dựng gia đình văn hóa ở các khu dân cư, cách phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời, đề xuất những giải pháp, biện pháp khả thi trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện. Nhân dịp này, 6 tập thể, 10 cá nhân, 25 gia đình văn hóa tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, Luật phòng, chống bạo lực gia đình được UBND huyện Khoái Châu tuyên dương, khen thưởng./.

Tin mới nhất

Triển khai nhiệm vụ phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2020(10/01/2020 3:58 CH)

Thành công của phim về đề tài gia đình(23/12/2019 9:22 SA)

Thủ tướng giao Bộ VHTTDL đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nếp sống văn hoá trong...(06/12/2019 10:34 SA)

Xây dựng gia đình văn hóa(05/11/2019 2:32 CH)

Phù Cừ: Xã Tiên Tiến đạt chuẩn Nông thôn mới(03/11/2019 2:54 CH)

Khảo sát, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn...(26/10/2019 9:50 SA)

Hội thảo “Vai trò của hương ước, quy ước trong đời sống xã hội hiện nay”(18/10/2019 9:19 SA)

Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới(28/09/2019 10:43 SA)

°
702 người đang online