Sở VHTTDL tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện hương ước, quy ước năm 2019 tại khu vực huyện Yên Mỹ và Ân Thi

Đăng ngày 09 - 03 - 2019
100%

Sáng ngày 8/3/2019, tại Trung tâm Văn hóa xã Vân Du, huyện Ân Thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phong trào TDĐKXDĐSVH và thực hiện hương ước, quy ước năm 2019 cho Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác nếp sống văn hóa Phòng Văn hóa và Thông tin, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Công chức Văn hóa - Xã hội các xã, phường, thị trấn; Trưởng các thôn, khu phố của 2 huyện Yên Mỹ và Ân Thi.

Toàn cảnh hội nghị

Tham gia lớp tập huấn có hơn 300 học viên; các học viên sẽ được phổ biến các chuyên đề liên quan đến văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gồm: hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ trong công tác chỉ đạo, tổ chức, thực hiện đăng ký bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới; kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội và xây dựng có hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở; kỹ năng kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, soạn thảo hương ước, quy ước. Trong quá trình tập huấn, các học viên đã tích cực trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong công tác xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; kinh nghiệm nhằm tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phong trào TDĐKXDĐSVH và thực hiện hương ước, quy ước nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, xây dựng thực hiện hương ước, quy ước của 2 huyện Yên Mỹ và Ân Thi. Sau khóa tập huấn, học viên sẽ tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xây dựng chương trình hoạt động cụ thể và đề ra những biện pháp phù hợp nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH, công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong thời gian tới./.

Tin mới nhất

Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn...(26/12/2020 8:51 SA)

Triển khai nhiệm vụ phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2020(10/01/2020 3:58 CH)

Thành công của phim về đề tài gia đình(23/12/2019 9:22 SA)

Thủ tướng giao Bộ VHTTDL đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nếp sống văn hoá trong...(06/12/2019 10:34 SA)

Xây dựng gia đình văn hóa(05/11/2019 2:32 CH)

Phù Cừ: Xã Tiên Tiến đạt chuẩn Nông thôn mới(03/11/2019 2:54 CH)

Khảo sát, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn...(26/10/2019 9:50 SA)

Hội thảo “Vai trò của hương ước, quy ước trong đời sống xã hội hiện nay”(18/10/2019 9:19 SA)

°
345 người đang online