Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Đăng ngày 24 - 07 - 2019
100%

Ngày 23.7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị triển nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội nghị đã tiến hành đánh giá kết quả công tác văn hóa, gia đinh, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động triển khai thực hiện và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch được đảm bảo; công tác tuyên truyền cổ động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của tỉnh, đất nước được triển khai thường xuyên, thu hút nhiều đối tượng tham gia. Duy trì tốt công tác quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đề án đầu tư, tu bổ di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia. Các hoạt động triển lãm tranh, sách, báo, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, trưng bày, tuyên truyền, nghiên cứu, sưu tầm và kiểm kê bảo quản được tổ chức tốt. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và gia đình tiếp tục được duy trì, phát triển. Hoạt động thư viện có nhiều kết quả đáng khích lệ, Thư viện tỉnh đã tổ chức luân chuyển 41.978 lượt sách, báo, tài liệu, phục vụ 12.804 lượt bạn đọc. Lĩnh vực thể dục thể thao tiếp được quan tâm phát triển cả về số lượng và chất lượng; số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên ngày một tăng. Công tác thông tin xúc tiến quảng bá du lịch được chú trọng triển khai hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đón khoảng 670.000 lượt khách du lịch đến với tỉnh, tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 170 tỷ đồng…

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, quy hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch và tổ chức lễ hội. Duy trì công tác quản lý Nhà nước về thể dục thể thao; tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tổ chức tốt các giải thể thao quần chúng cấp tỉnh, chuẩn bị tốt lực lượng tham gia các giải thể thao quốc gia. Chú trọng công tác quản lý Nhà nước về du lịch, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài tỉnh. Đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình phối hợp về văn hóa, thể thao, du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả nước…

Tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ một số vấn đề như: Công tác quản lý về hoạt động quảng cáo (quảng cáo rao vặt làm mất cảnh quan đô thị); công tác tu bổ, tôn tạo di tích; sản phẩm du lịch; kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch ở cơ sở…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở biểu dương toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khăc phục trong thời gian tới. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, ban, đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch đã ra, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tham mưu xây dựng chính sách ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch của tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa (công tác tu bổ, tôn tạo di tích); giữ gìn và phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về gia đình; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh; tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao.

Tin mới nhất

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (03/02/2020 8:29 SA)

Triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020(15/01/2020 4:02 CH)

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2019(31/12/2019 2:21 CH)

Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ(04/12/2019 10:41 SA)

Thông báo triển lãm mỹ thuật Việt Nam 2020(04/12/2019 2:55 CH)

Thông báo tổ chức "Lễ hội Hoa Ban", tỉnh Điện Biên năm 2020(04/12/2019 2:51 CH)

Thông báo "Thể lệ cuộc vận động sáng tác ca khúc về quê hương Ninh Thuận"(09/10/2019 2:32 CH)

BigC kết nối, tiêu thụ đặc sản Nhãn lồng Hưng Yên(10/08/2019 10:16 SA)

°
734 người đang online