Hưng Yên thêm 09 di tích xếp hạng cấp tỉnh

Đăng ngày 05 - 07 - 2019
100%

Ngày 04/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký các quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 09 di tích - cụm di tích trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các di tích - cụm di tích được xếp hạng mới gồm: đình Bơi xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm (theo Quyết định số 1465/QĐ-CTUBND); đình - chùa Hòa Lạc, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào (theo Quyết định số 1472/QĐ-CTUBND); đình - chùa Tây Thi, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi (theo Quyết định số 1468/QĐ-CTUBND); đình - chùa Thục Cầu, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm (theo Quyết định số 1467/QĐ-CTUBND); đình Thượng, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên (theo Quyết định số 1470/QĐ-CTUBND); đình - chùa Vũ Dương, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi (theo Quyết định số 1466/QĐ-CTUBND); đình - chùa Huệ Lai, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi (theo Quyết định số 1473/QĐ-CTUBND); đình Đào Du, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào (theo Quyết định số 1471/QĐ-CTUBND); Nhà thờ Tiến sỹ Phạm Phúc Chiêu, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ (theo Quyết định số 1469/QĐ-CTUBND).  

Quyết định nêu rõ nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trái phép trong khu vực di tích đã được khoanh vùng bảo vệ; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố, thị xã: Ân Thi, thị xã Mỹ Hào, Yên Mỹ, Văn Lâm, thành phố Hưng Yên và UBND các xã, phường có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với các di tích - cụm di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá.

Như vậy, tính đến nay Hưng Yên có 165 di tích - cụm di tích xếp hạng cấp quốc gia, 236 di tích - cụm di tích xếp hạng cấp tỉnh, 02 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt và 01 bảo vật quốc gia./.

Tin mới nhất

Liên hoan văn nghệ quần chúng các Làng, Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2019(26/09/2019 4:04 CH)

Hưng Yên huy động nguồn lực trùng tu, tôn tạo di tích(17/09/2019 9:38 SA)

Hưng Yên: Tham gia “Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội Thành...(17/09/2019 4:34 CH)

Tập huấn kỹ năng phục vụ lưu động, luân chuyển tài liệu và vận hành xe ô tô lưu động thư viện(17/09/2019 5:40 CH)

Hội thảo khoa học “Danh nhân Triệu Việt Vương và căn cứ Dạ Trạch”(12/09/2019 11:04 SA)

Liên hoan tiếng hát khu dân cư tỉnh Hưng Yên năm 2019(11/09/2019 5:01 CH)

Thông báo Thể lệ cuộc thi Người đẹp xứ Mường năm 2019(04/09/2019 3:14 CH)

Đền thờ và lăng thượng tướng quân Doãn Nỗ(01/09/2019 9:39 SA)

°
2189 người đang online