Hưng Yên thêm 3 di tích xếp hạng cấp quốc gia

Đăng ngày 08 - 01 - 2020
100%

Ngày 07/1/2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký các quyết định về việc xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với 03 di tích tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các di tích được xếp hạng mới gồm: Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Đào Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động (Quyết định số 48/QĐ-BVHTTDL); di tích kiến trúc nghệ thuật đình - miếu Tráng Vũ, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ (Quyết định số 49/QĐ-BVHTTDL); di tích kiến trúc nghệ thuật làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm (Quyết định số 49/QĐ-BVHTTDL).

Như vậy, tính đến nay Hưng Yên có 168 di tích - cụm di tích xếp hạng cấp quốc gia, 238 di tích - cụm di tích xếp hạng cấp tỉnh, 02 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt và 01 bảo vật quốc gia./.

Tin mới nhất

Hưng Yên: Ban hành quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động(21/01/2020 3:44 CH)

Hưng Yên: Thêm 05 di tích xếp hạng cấp tỉnh(21/01/2020 10:34 SA)

Hưng Yên: Thêm 2 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia(16/01/2020 9:52 SA)

Nếp sống đẹp ở xã Thành Công (05/12/2019 9:07 SA)

Có trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội(02/12/2019 8:43 SA)

Ghi nhận từ liên hoan các câu lạc bộ văn hóa – nghệ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ I, Năm 2019(13/11/2019 9:09 SA)

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện kiến nghị những giải pháp phát triển văn hóa và du lịch(31/10/2019 2:20 CH)

Phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể(25/10/2019 2:42 CH)

°
1372 người đang online