Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến được công nhận là “Khu du lịch cấp tỉnh”

Đăng ngày 03 - 01 - 2020
100%

Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2924/QĐ-UBND về việc công nhận “Khu du lịch cấp tỉnh” đối với Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến.

Theo nội dung Quyết định, Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển Khu du lịch cấp tỉnh bảo đảm các nội dung như: Bảo vệ, gìn giữ, phát triển tài nguyên du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan; ban hành quy chế, nội dung quản lý, khai thác và phát triển Khu du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch, Luật Di sản văn hóa và các văn bản pháp luật có liên quan; xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá về Khu du lịch nhằm phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển Khu du lịch bền vững…Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND thành phố Hưng Yên thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch với Khu du lịch cấp tỉnh. Các sở, ngành liên quan như: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Công an tỉnh trong phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng Khu du lịch theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả, bền vững.

Đây là khu du lịch cấp tỉnh đầu tiên của tỉnh Hưng Yên./.

Tin mới nhất

Khảo sát phát triển mô hình Làng nghề - Du lịch và Làng di sản - Du lịch tại làng cổ Đại Đồng,...(19/06/2020 10:04 SA)

Đại hội Hiệp hội Du lịch Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025(13/06/2020 11:04 SA)

Du lịch Hưng Yên hướng tới “Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến” (10/06/2020 11:15 SA)

Chương trình “Du lịch Hưng Yên – Hành trình theo chân Bác”(19/05/2020 4:41 CH)

Thông báo tổ chức lớp cập nhật kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên du lịch năm 2020(14/05/2020 8:30 SA)

Thông báo Thể lệ Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng Du lịch Hưng Yên năm 2020(05/05/2020 8:57 SA)

Thông báo hoãn tổ chức lớp cập nhật kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên du lịch năm 2020(02/04/2020 6:00 CH)

Rà soát, xác minh hành khách trên các chuyến bay đến Việt Nam(17/03/2020 4:07 CH)

°
321 người đang online