Hưng Yên: Ban hành quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Đăng ngày 21 - 01 - 2020
100%

UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND Hưng Yên Quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20.1.2020.

Theo đó, Quy định này quy định về thời gian, trang phục, tinh thần, thái độ làm việc, sử dụng phương tiện, tài sản công vụ, cách bài trí tại công sở; đồng thời quy định về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được ký kết hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động).

Đối tượng áp dụng quy định này gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên.

Quy định này nhằm xây dựng nền hành chính tỉnh Hưng Yên chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, chu đáo và thân thiện; quy định chung về trang phục, tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử với tổ chức, người dân cũng như chuẩn mực về đạo đức, lối sống trong gia đình và xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương Hưng Yên văn hiến, cách mạng.

Quy định về văn hóa công vụ chỉ rõ các yêu cầu về: Thời gian làm việc; Trang phục làm việc; Thẻ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Tinh thần, thái độ, tác phong làm việc; Sử dụng phương tiện, tài sản công vụ; Bài trí công sở; Các hành vi không được làm; Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử ở công sở; Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử với người dân; Chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…; Quy định đồng thời chỉ rõ việc thực hiện Quy định về văn hóa công vụ được đưa vào tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

Tin mới nhất

Hưng Yên: Mở niêm phong, lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đối với sưu tập...(06/07/2020 8:38 SA)

Tập huấn phổ biến, hướng dẫn pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường(19/06/2020 8:51 SA)

Chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”(19/05/2020 4:26 CH)

Thông báo cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề "Tự hào một dải biên cương" do Ban Tuyên giáo Trung...(05/05/2020 8:48 SA)

Phát triển văn hóa đọc từ gia đình, nhà trường(25/04/2020 1:56 CH)

Hưng Yên: Thêm 05 di tích xếp hạng cấp tỉnh(21/01/2020 10:34 SA)

Hưng Yên: Thêm 2 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia(16/01/2020 9:52 SA)

Hưng Yên thêm 3 di tích xếp hạng cấp quốc gia(08/01/2020 4:51 CH)

°
1044 người đang online