Triển khai nhiệm vụ phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2020

Đăng ngày 10 - 01 - 2020
100%

Ngày 09/01/2020, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng trào TDĐKXDĐSVH năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh; Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Năm 2019, trào TDĐKXDĐSVH được các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện; cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Đến nay, tỷ lệ làng, khu phố văn hóa đạt 88,5%; gia đình văn hóa đạt 91,5%; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 90%... Phong trào thể dục, thể thao có bước phát triển mạnh mẽ, toàn tỉnh có 34% dân số tham gia tập luyện thể thao thường xuyên. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, toàn tỉnh có trên 2 nghìn đám cưới và gần 2 nghìn đám tang thực hiện nếp sống văn minh; 100% số làng, khu phố đưa nội dung thực hiện nếp sống văn hóa vào hương ước, quy ước.

Hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, hiện nay toàn tỉnh có 105 Trung tâm văn hoá xã, phường, thị trấn độc lập (chiếm 65,2%), 56 Trung tâm văn hoá xã, phường, thị trấn kiêm hội trường Đảng ủy, HĐND, UBND xã (chiếm 34,8%); 742 nhà văn hoá thôn, khu phố độc lập (chiếm 87,2%); 109 nhà văn hoá sinh hoạt chung với các thiết chế khác (chiếm 12,8%).

Năm 2020, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH; chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt tiêu chuẩn bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo cho Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa; kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp; thẩm định và bình xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa sau 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tích cực, đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH, đồng thời nâng cao chất lượng công tác thẩm định và bình xét các danh hiệu văn hóa.            

Tin mới nhất

Lan tỏa những tấm gương gia đình văn hóa tiêu biểu(16/01/2024 2:06 CH)

Gương người phụ nữ mẫu mực trong công tác và chăm sóc gia đình(11/01/2024 3:21 CH)

Chuyển biến trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở (11/01/2024 3:13 CH)

Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030(13/10/2023 3:17 CH)

Tổng kết 5 năm phong trào xây dựng gia đình văn hoá và biểu dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất...(27/06/2023 4:22 CH)

Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn...(26/12/2020 8:51 SA)

Thành công của phim về đề tài gia đình(23/12/2019 9:22 SA)

Thủ tướng giao Bộ VHTTDL đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nếp sống văn hoá trong...(06/12/2019 10:34 SA)

°
107 người đang online