Hưng Yên: Thêm 05 di tích xếp hạng cấp tỉnh

Đăng ngày 21 - 01 - 2020
100%

Ngày 20/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vừa ký các quyết định công nhận 5 di tích xếp hạng cấp tỉnh, gồm: Đình Ba Nóc, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên; đền Quốc Mẫu Âu Cơ, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên; nhà thờ họ Giang, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu; chùa Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi; đền thờ Triệu Việt Vương, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu.

Theo quyết định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Hưng Yên có 243 di tích xếp hạng cấp tỉnh.

Tin mới nhất

Hưng Yên: Ban hành quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động(21/01/2020 3:44 CH)

Hưng Yên: Thêm 2 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia(16/01/2020 9:52 SA)

Hưng Yên thêm 3 di tích xếp hạng cấp quốc gia(08/01/2020 4:51 CH)

Nếp sống đẹp ở xã Thành Công (05/12/2019 9:07 SA)

Có trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội(02/12/2019 8:43 SA)

Ghi nhận từ liên hoan các câu lạc bộ văn hóa – nghệ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ I, Năm 2019(13/11/2019 9:09 SA)

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện kiến nghị những giải pháp phát triển văn hóa và du lịch(31/10/2019 2:20 CH)

Phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể(25/10/2019 2:42 CH)

°
1817 người đang online