Đại hội Chi bộ Cơ quan Sở VHTTDL, nhiệm kỳ 2020-2022

Đăng ngày 26 - 02 - 2020
100%

Thực hiện Kế hoạch số 286-KH/ĐUS ngày 12/12/2020 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020 – 2025”. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy, sáng ngày 26/02/2020, Chi bộ Cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Dự  và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí là Lãnh đạo Sở, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Vũ Thị Mai Phương, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 Chị bộ đã phổ biến, quán triệt đến 100% đảng viên thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII; Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn để về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”… Chi bộ luôn bám sát và lồng ghép các Chỉ thị và Nghị quyết của Đảng vào công tác văn hoá, thể thao và du lịch. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, cụ thể như : Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên lần thứ VIII; Lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đón bằng di tích quốc gia Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; Lễ công bố Quyết định đón nhận bảo vật quốc gia đối với Tượng Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn chùa Mễ Sở; Lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt chùa Thái Lạc; Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú”; Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 07/2/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch thực hiện "Đề án xây dựng thiết chế văn hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025" năm 2018-2019; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Tổ chức thành công: Cuộc thi sáng tác Biểu tượng (logo) và Khẩu hiệu (slogan) du lịch Hưng Yên… Trong công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền và các đoàn thể, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan và các đoàn thể xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cơ quan, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CBCCVC-LĐ, luôn thực hiện tốt các phong trào: “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”…; nêu cao công tác phê bình và tự phê bình. Công tác phát triển Đảng được Chi bộ quan tâm, chú trọng; Chi bộ đã kết nạp 01 đồng chí, 02 đồng chí được chuyển đảng chính thức, các đồng chí đảng viên đã phát huy vai trò đảng viên, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đại hội đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022: Hàng năm, phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu, hàng năm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, không có Đảng viên yếu kém; trong nhiệm kỳ phấn đấu đề nghị kết nạp từ 1-2 đảng viên mới...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Chi bộ Cơ quan Sở đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Cơ quan Sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn liền với công tác chuyên môn.

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 05 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư Chi bộ tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Kiểm được bầu làm Bí thư Chi bộ./.

Tin mới nhất

Thông báo cuộc thi ảnh đẹp du lịch Cà Mau năm 2020(02/07/2020 3:31 CH)

Thông báo giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI(24/06/2020 4:17 CH)

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020(29/05/2020 11:30 SA)

Những kết quả nổi bật công tác văn hóa, thể thao và du lịch quý I năm 2020(02/04/2020 10:51 SA)

Hưng Yên: Tạm ngừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí(24/03/2020 4:26 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (03/02/2020 8:29 SA)

Triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020(15/01/2020 4:02 CH)

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2019(31/12/2019 2:21 CH)

°
1275 người đang online