Tham gia ý kiến vào danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021

Đăng ngày 06 - 07 - 2020
100%

Xem nội dung chi tiết tại đây!

Đề nghị các cơ quan, tổ chức và nhân dân tham gia ý kiến vào danh sách đề nghị xét tặng, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 21/7/2020./.

Tin mới nhất

Xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản đề nghị sửa đổi Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017...(03/04/2020 3:35 CH)

Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định thay thế "Quyết định 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND...(20/09/2019 11:00 SA)

°
314 người đang online