Sở VHTTDL triển khai các biện pháp kiểm soát,khống chế dịch Covid-19

Đăng ngày 08 - 11 - 2021
100%

Thực hiện Công điện số 2745/CĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ngày 06/11/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 877/SVHTTDL-QLDL yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị triển khai các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch Covid-19, cụ thể:

1. Quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/102021 của Ủy ban dân dân tỉnh về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và Hướng dẫn số 63/HD-SVHTTDL ngày 28/10/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

2. Tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người, thường xuyên khử khuẩn theo thông điệp “5K’ của Bộ Y tế. Yêu cầu bắt buộc mọi người đều phải đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi vào trụ sở cơ quan, đơn vị và thực hiện khai báo y tế đối với khách đến làm việc. Kiên quyết không cho vào trụ sở nếu không chấp hành quy định.

3. Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt phải hạn chế tiếp xúc để thuận tiện cho công tác khoanh vùng, truy vết về sau. Nếu phát hiện có người nghi nhiễm hoặc tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19, cần báo cáo kịp thời cho cơ quan y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh để phối hợp xử lý kịp thời.

4. Khẩn trương rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan, đơn vị đã từng đến những địa điểm có trường hợp lây nhiễm Covid-19 tại cộng đồng, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua phòng Quản lý Du lịch) để phối hợp theo dõi, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh dẫn đến lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong cơ quan, đơn vị (như không khai báo y tế trung thực; không tuân thủ cách ly khi có yêu cầu…)./.

Tin mới nhất

Tăng cường, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/03/2022 10:22 SA)

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2022(25/01/2022 10:04 SA)

Sở VHTTDL tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/01/2022 10:00 SA)

Tăng cường các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19(09/12/2021 8:47 SA)

Sở VHTTDL tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19(03/12/2021 4:42 CH)

Triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong...(22/10/2021 3:16 CH)

Tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(02/09/2021 10:48 SA)

Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19(04/08/2021 8:56 SA)

°
158 người đang online