Sở VHTTDL ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Đăng ngày 05 - 11 - 2021
100%

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính số 01/KH-SVHTTDL ngày 04/01/2021 của Sở VHTTDL, ngày 04/11/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-SVHTTDL kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021.
 

Tin mới nhất

Công tác cải cách hành chính Nhà nước(21/02/2023 8:08 SA)

Sở VHTTDL triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023(31/01/2023 1:57 CH)

Sở VHTTDL triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022(28/02/2022 4:12 CH)

Triển khai thực hiện "Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng...(23/09/2021 5:02 CH)

Phổ biến cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC năm 2021”(19/02/2021 11:03 SA)

Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021(05/01/2021 2:20 CH)

Sở VHTTLD ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021(05/01/2021 2:13 CH)

°
942 người đang online