Sở VHTTDL tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Đăng ngày 03 - 12 - 2021
100%

Thực hiện Công văn số 2987/UBND-KGVX ngày 24/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ngày 02/12/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 949/SVHTTDL-QLDL yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tin mới nhất

Tăng cường, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/03/2022 10:22 SA)

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2022(25/01/2022 10:04 SA)

Sở VHTTDL tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/01/2022 10:00 SA)

Tăng cường các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19(09/12/2021 8:47 SA)

Sở VHTTDL triển khai các biện pháp kiểm soát,khống chế dịch Covid-19(08/11/2021 2:17 CH)

Triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong...(22/10/2021 3:16 CH)

Tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(02/09/2021 10:48 SA)

Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19(04/08/2021 8:56 SA)

°
978 người đang online