Thông báo kết luận thanh tra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh

Đăng ngày 17 - 07 - 2021
100%

Thực hiện Quyết định số 54/QĐ-SVHTTDL ngày 6/4/2021 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra từ ngày 21/6/2021 đến 25/6/2021 tại Trung tâm văn hóa tỉnh. Kết thúc thanh tra Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kết luận số 49/KLTT-SVHTTDL ngày16/7/2021./.
 

Tin mới nhất

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong tổ chức lễ hội Đền An Xá(01/06/2023 8:41 SA)

Sở VHTTDL Hưng Yên tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày...(10/04/2023 3:36 CH)

Công bố Quyết định thanh tra tại Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh và Thư viện tỉnh(30/03/2023 7:59 SA)

Công bố Kết luận kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện...(16/02/2023 9:44 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2022(06/05/2022 8:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022(24/03/2022 9:53 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử...(23/02/2022 8:59 SA)

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 (29/01/2022 9:42 SA)

°
539 người đang online