Tăng cường các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19

Đăng ngày 09 - 12 - 2021
100%

Thực hiện Công điện số 3134/CĐ-CTUBND ngày 07/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ngày 08/12/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 965/SVHTTDL-QLDL chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch Covid-19; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các Công điện của Thủ tướng Chính phủ: Số 1662/CĐ-TTg ngày 02/12/2021 và số 1677/CĐ-TTg ngày 04/12/2021; các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/102021 của Ủy ban dân dân tỉnh về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các văn bản hướng dẫn của của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là với diễn biến dịch bệnh; theo dõi, bám sát tình hình dịch để có dự báo chính xác, chủ động các phương án, biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm “Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc khi ra khỏi nhà; cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. Yêu cầu bắt buộc mọi người đều phải đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi vào trụ sở cơ quan, đơn vị và thực hiện khai báo y tế đối với khách đến làm việc. Kiên quyết không cho vào trụ sở nếu không chấp hành quy định.

3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác phòng, chống dịch, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị hạn chế tối đa việc ra ngoài tỉnh, nếu đi phải có sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và phải có kết quả kết nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ trước khi đến cơ quan, đơn vị làm việc trở lại.

4. Thường xuyên rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị có biểu hiện ho, sốt, đã từng đến những địa điểm có trường hợp lây nhiễm Covid-19 tại cộng đồng, báo cáo kịp thời cho cơ quan y tế địa phương để phối hợp theo dõi, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 5. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở trong trường hợp không triển khai nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch để dịch lây lan, bùng phát trong cơ quan, đơn vị./.

Tin mới nhất

Tăng cường, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/03/2022 10:22 SA)

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2022(25/01/2022 10:04 SA)

Sở VHTTDL tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/01/2022 10:00 SA)

Sở VHTTDL tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19(03/12/2021 4:42 CH)

Sở VHTTDL triển khai các biện pháp kiểm soát,khống chế dịch Covid-19(08/11/2021 2:17 CH)

Triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong...(22/10/2021 3:16 CH)

Tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(02/09/2021 10:48 SA)

Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19(04/08/2021 8:56 SA)

°
22 người đang online