Tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 02 - 03 - 2021
100%

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TBCĐCTTTr ngày 21/02/2021 của Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền - Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 01/3/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-SVHTTDL hướng dẫn công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây!

Tin mới nhất

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2022" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(13/09/2022 3:43 CH)

Thông báo tiếp công dân trong tình hình mới của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(05/04/2022 9:19 SA)

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(26/10/2021 3:12 CH)

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ...(02/02/2021 2:40 CH)

Thông báo phân công lịch trực Cơ quan Sở VHTTDL (Từ ngày 06/4- 30/6/2019)(08/04/2019 9:58 SA)

Thông báo phân công lịch trực cơ quan (từ ngày 05/01- 31/3/2019)(28/01/2019 10:38 SA)

Tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật khiếu nại, tố cáo(16/09/2014 2:18 CH)

°
853 người đang online