Tăng cường các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Đăng ngày 27 - 03 - 2021
100%

Thực hiện Công văn số 810/BVHTTDL-VHCS ngày 15/3/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; công văn số 813/BVHTTDL-TCDL ngày 15/3/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 của các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc. Ngày 26/3/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên đã ban hành Công văn số 207/SVHTTDL-QLDL chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; các khu, điểm du lịch; các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Xem nội văn bản tại đây!

Tin mới nhất

Tăng cường, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/03/2022 10:22 SA)

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2022(25/01/2022 10:04 SA)

Sở VHTTDL tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/01/2022 10:00 SA)

Tăng cường các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19(09/12/2021 8:47 SA)

Sở VHTTDL tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19(03/12/2021 4:42 CH)

Sở VHTTDL triển khai các biện pháp kiểm soát,khống chế dịch Covid-19(08/11/2021 2:17 CH)

Triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong...(22/10/2021 3:16 CH)

Tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(02/09/2021 10:48 SA)

°
887 người đang online