Tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Đăng ngày 01 - 07 - 2021
100%

Thực hiện Công văn điện số 1352/CĐ-CTUBND ngày 25/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo số 252/TB-UBND ngày 28/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo an toàn, chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 30/6/2021, Sở Văn, hóa, Thể thao và du lịch đã ban hành Công văn số 496/SVHTTDL-QLDL yêu cầu các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Xem nội dung văn bản tại đây!

Tin mới nhất

Tăng cường, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/03/2022 10:22 SA)

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2022(25/01/2022 10:04 SA)

Sở VHTTDL tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/01/2022 10:00 SA)

Tăng cường các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19(09/12/2021 8:47 SA)

Sở VHTTDL tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19(03/12/2021 4:42 CH)

Sở VHTTDL triển khai các biện pháp kiểm soát,khống chế dịch Covid-19(08/11/2021 2:17 CH)

Triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong...(22/10/2021 3:16 CH)

Tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(02/09/2021 10:48 SA)

°
873 người đang online