Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19

Đăng ngày 04 - 08 - 2021
100%

 

Thực hiện Công văn số 2700/BVHTTDL-VHCS ngày 30/7/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid - 19, ngày 03/8/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 580/SVHTTDL-QLVHGĐ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức, như: Xây dựng các video clip, sáng tác ca khúc, tiểu phẩm sân khấu, tranh cổ động, pano, áp phích, xe lưu động, bảng điện tử, triển lãm, giàn tranh...

Xem nội dung văn bản tại đây!

Tin mới nhất

Tăng cường, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/03/2022 10:22 SA)

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2022(25/01/2022 10:04 SA)

Sở VHTTDL tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/01/2022 10:00 SA)

Tăng cường các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19(09/12/2021 8:47 SA)

Sở VHTTDL tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19(03/12/2021 4:42 CH)

Sở VHTTDL triển khai các biện pháp kiểm soát,khống chế dịch Covid-19(08/11/2021 2:17 CH)

Triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong...(22/10/2021 3:16 CH)

Tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(02/09/2021 10:48 SA)

°
1022 người đang online