Báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Đăng ngày 23 - 09 - 2021
100%

Thực hiện Công văn số 211/TTT-PCTN ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên về việc báo cáo công tác phòng chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Ngày 30/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Báo cáo số 183/BC-SVHTTDL về kết quả công tác phòng chống tham nhũng.

 

Tin mới nhất

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong tổ chức lễ hội Đền An Xá(01/06/2023 8:41 SA)

Sở VHTTDL Hưng Yên tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày...(10/04/2023 3:36 CH)

Công bố Quyết định thanh tra tại Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh và Thư viện tỉnh(30/03/2023 7:59 SA)

Công bố Kết luận kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện...(16/02/2023 9:44 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2022(06/05/2022 8:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022(24/03/2022 9:53 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử...(23/02/2022 8:59 SA)

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 (29/01/2022 9:42 SA)

°
541 người đang online