Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2022

Đăng ngày 25 - 01 - 2022
100%

Thực hiện Thông báo Kết luận số 21/TB-UBND ngày 23/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 24/01/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 58/SVHTTDL-QLDL yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cụ thể:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là với diễn biến dịch bệnh; theo dõi, bám sát tình hình dịch để có dự báo chính xác, chủ động các phương án, biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm “Thông điệp 5K: Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tụ tập-Khai báo y tế” của Bộ Y tế. Cơ quan, đơn vị không tổ chức liên hoan tất niên, chúc tết.

3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19; tuyên truyền, khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan, đơn vị không ra ngoài tỉnh chúc tết, chơi xuân, dự lễ hội, về quê ăn Tết. Nếu về quê ăn Tết phải thực hiện nghiêm khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về quê ăn Tết (ra ngoài tỉnh) khi trở lại Hưng Yên phải tự theo dõi sức khỏe 03 ngày, xét nghiệm âm tính lần thứ 2 (ngày thứ 3) mới được trở lại nơi làm việc.

4. Thường xuyên rà soát cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan, đơn vị có biểu hiện ho, sốt phải báo cáo kịp thời cho cơ quan y tế địa phương để phối hợp theo dõi, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 5. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở trong trường hợp không triển khai nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch để dịch lây lan, bùng phát trong cơ quan, đơn vị./.

Tin mới nhất

Tăng cường, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/03/2022 10:22 SA)

Sở VHTTDL tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/01/2022 10:00 SA)

Tăng cường các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19(09/12/2021 8:47 SA)

Sở VHTTDL tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19(03/12/2021 4:42 CH)

Sở VHTTDL triển khai các biện pháp kiểm soát,khống chế dịch Covid-19(08/11/2021 2:17 CH)

Triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong...(22/10/2021 3:16 CH)

Tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(02/09/2021 10:48 SA)

Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19(04/08/2021 8:56 SA)

°
1563 người đang online