Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở VHTTDL

Đăng ngày 20 - 10 - 2022
100%

Ngày 19/10/2022, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 2404/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở VHTTDL.

Xem nội dung Quyết định tại đây!

Tin mới nhất

Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở...(30/04/2022 10:15 SA)

UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức...(15/12/2021 8:21 SA)

°
699 người đang online