Xin ý kiến về Đề án đặt tên, đường, phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào năm 2022

Đăng ngày 19 - 10 - 2022
100%

Ngày 06/10/2022, Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Hưng Yên đã họp và thống nhất với Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào năm 2022. Để bảo đảm quy trình, thủ tục đặt tên đường, phố theo quy định, Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Hưng Yên đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến vào "Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào" (có danh sách kèm theo). Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày đăng tải.

Các ý kiến tham gia đề nghị gửi trực tiếp về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

1. Công văn đề nghị đăng tải xin ý kiến về Đề án đặt tên, đường, phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào năm 2022

2. Danh mục dự kiến đặt tên đường, phố trên địa bàn TX. Mỹ Hào
 

Tin mới nhất

Tham gia ý kiến vào danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”...(06/07/2020 4:09 CH)

Xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản đề nghị sửa đổi Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017...(03/04/2020 3:35 CH)

Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định thay thế "Quyết định 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND...(20/09/2019 11:00 SA)

°
578 người đang online