Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Đăng ngày 23 - 02 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh về Ban hành Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ngày 22/02/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 13/KH-SVHTTDL chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thực hiện xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.

Tin mới nhất

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong tổ chức lễ hội Đền An Xá(01/06/2023 8:41 SA)

Sở VHTTDL Hưng Yên tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày...(10/04/2023 3:36 CH)

Công bố Quyết định thanh tra tại Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh và Thư viện tỉnh(30/03/2023 7:59 SA)

Công bố Kết luận kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện...(16/02/2023 9:44 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2022(06/05/2022 8:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022(24/03/2022 9:53 SA)

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 (29/01/2022 9:42 SA)

Phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022(20/01/2022 9:37 SA)

°
628 người đang online