Bảo tàng: Trưng bày chuyên đề “Hưng Yên với Cách mạng Tháng Tám năm 1945”

Đăng ngày 25 - 08 - 2022
100%

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Trong thành công đó, có một phần đóng góp của Nhân dân Hưng Yên cùng cả nước đánh đổ thực dân, phong kiến, xây dựng nên nước Việt Nam độc lập.

Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022), Bảo tàng tỉnh Hưng Yên tổ chức trưng bày chuyên đề: “Hưng Yên với Cách mạng Tháng Tám năm 1945”. Nội dung trưng bày gồm 3 chủ đề:

Chủ đề 1: Hưng Yên từ cuối thế kỷ XIX đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Chủ đề 2. Quá trình xây dựng cơ sở cách mạng và sự ra đời của Ban Tỉnh ủy lâm thời - Tiền thân của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.

Chủ đề 3: Ban Tỉnh ủy lâm thời - Tiền thân của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo Nhân dân tổ chức đấu tranh, giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Hưng Yên.

Nội dung trưng bày giới thiệu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng vẻ vang của Nhân dân Hưng Yên; Khái quát về quá trình xây dựng cơ sở cách mạng, sự ra đời của các tổ chức Đảng mà trọng tâm là việc thành lập Ban Tỉnh ủy lâm thời (tháng 7/1941) - Tiền thân của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên và vai trò tổ chức, lãnh đạo Nhân dân giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Hưng Yên. Đồng thời, tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của Nhân dân Hưng Yên cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Trưng bày mở cửa đón khách tham quan từ ngày 24/8/2022./.

Tin mới nhất

Hưng Yên giành 5 huy chương tại Hội thi Tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam”(22/05/2023 3:15 CH)

Bảo tàng tỉnh Hưng Yên trưng bày chuyên đề “Phụ nữ Hưng Yên - Sáng mãi bản hùng ca”(28/04/2023 4:20 CH)

Hội nghị nghiệm thu cơ sở Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất bổ sung danh nhân Hưng Yên”(20/04/2023 8:58 SA)

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023(17/04/2023 9:22 SA)

Bảo tàng: Trưng bày lưu động chuyên đề “Giáo dục Hưng Yên – Xưa và nay” (07/03/2023 3:56 CH)

Trung tâm TTXTDL: Quảng bá, xúc tiến du lịch tại lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung(02/03/2023 8:40 SA)

Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch Hưng Yên trưng bày chuyên đề “Chợ Tết Việt”(12/01/2023 4:10 CH)

Bảo tàng tỉnh Hưng Yên trưng bày chuyên đề “Dấu ấn thời bao cấp”(10/10/2022 9:11 SA)

°
768 người đang online