Bảo tàng: Trưng bày chuyên đề “Hưng Yên với Cách mạng Tháng Tám năm 1945”

Đăng ngày 25 - 08 - 2022
100%

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Trong thành công đó, có một phần đóng góp của Nhân dân Hưng Yên cùng cả nước đánh đổ thực dân, phong kiến, xây dựng nên nước Việt Nam độc lập.

Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022), Bảo tàng tỉnh Hưng Yên tổ chức trưng bày chuyên đề: “Hưng Yên với Cách mạng Tháng Tám năm 1945”. Nội dung trưng bày gồm 3 chủ đề:

Chủ đề 1: Hưng Yên từ cuối thế kỷ XIX đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Chủ đề 2. Quá trình xây dựng cơ sở cách mạng và sự ra đời của Ban Tỉnh ủy lâm thời - Tiền thân của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.

Chủ đề 3: Ban Tỉnh ủy lâm thời - Tiền thân của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo Nhân dân tổ chức đấu tranh, giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Hưng Yên.

Nội dung trưng bày giới thiệu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng vẻ vang của Nhân dân Hưng Yên; Khái quát về quá trình xây dựng cơ sở cách mạng, sự ra đời của các tổ chức Đảng mà trọng tâm là việc thành lập Ban Tỉnh ủy lâm thời (tháng 7/1941) - Tiền thân của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên và vai trò tổ chức, lãnh đạo Nhân dân giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Hưng Yên. Đồng thời, tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của Nhân dân Hưng Yên cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Trưng bày mở cửa đón khách tham quan từ ngày 24/8/2022./.

Tin mới nhất

Bảo tàng tỉnh Hưng Yên trưng bày chuyên đề “Dấu ấn thời bao cấp”(10/10/2022 9:11 SA)

Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022(02/10/2022 10:10 SA)

Nhà hát chèo tổng duyệt vở “Nguyễn Đình Nghị”(28/09/2022 3:37 CH)

Liên hoan Giai điệu tuổi hồng và Thiếu nhi kể chuyện tỉnh Hưng Yên hè năm 2022(16/08/2022 4:06 CH)

Thư viện tỉnh Hưng Yên tổ chức tổng kết và trao giải vòng Sơ khảo Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc...(29/07/2022 3:44 CH)

Bảo tàng tỉnh Trưng bày chuyên đề “Ký ức thời chiến”(25/07/2022 3:00 CH)

Hưng Yên: Tham gia Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022”(10/07/2022 5:02 CH)

Phát hiện Hũ tiền xu tại thôn Cẩm Sơn, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên(03/07/2022 8:58 SA)

°
754 người đang online