Đảng bộ Sở VHTTDL tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng và triển khai công tác xây dựng đảng năm 2023

Đăng ngày 09 - 02 - 2023
100%

Chiều ngày 08/02/2022, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đảng ủy Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Văn Kiểm – Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở.

Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Thị Hương– Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Đỗ Hữu Nhân– Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL; đồng chí Đào Mạnh Huân, Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở; đồng chí Phạm Văn Hiệu, Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở cùng các đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Đỗ Văn Kiểm được kết nạp vào Đảng ngày 04/01/1993, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau đồng chí đều phát huy phẩm chất của người cán bộ, Đảng viên, luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người Đảng viên.

Thay mặt Đảng ủy Khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Đỗ Thị Hương đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Văn Kiểm. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Đảng bộ Khối chúc mừng đồng chí Đỗ Văn Kiểm vinh dự được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và xem đây cũng là niềm vinh dự lớn đối với toàn Đảng bộ đã có những Đảng viên ưu tú, nhiều năm cống hiến cho sự phát triển chung của cơ quan; ghi nhận sự đóng góp sức lực và trí tuệ của đồng chí trong suốt quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mình cho sự phát triển của Đảng, của cơ quan; bên cạnh đó cũng động viên các đồng chí tiếp tục giữ vững phẩm chất cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, nhà nước giao.

Xúc động trước danh hiệu cao quý mà Đảng trao tặng, đồng chí Đỗ Văn Kiểm đã phát biểu khẳng định đây là niềm vinh dự tự hào trong sự nghiệp công tác của bản thân và cũng là động lực to lớn để đồng chí tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác.*

Cũng trong chiều 08/02/2023, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Đảng ủy Sở VHTTDL đã bám sát chương trình toàn khóa, chương trình công tác năm, chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Phạm Văn Hiệu, Phó Bí thư Đảng ủy Sở cho biết, trong năm 2022, Đảng ủy Sở VHTTDL đã phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo các cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chủ động tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, nội dung và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Các cấp ủy đảng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Sở các giải pháp để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện đồng bộ công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy trong Đảng bộ Sở VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; quy hoạch các chức danh lãnh đạo diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý và diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý năm 2022 nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2026-2031. Kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao. Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm; hoàn thành công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025. Công tác phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu đề ra. Kết nạp được 07 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đến ngày 30/11/2022 là 157 đảng viên.

Công tác xây dựng Đảng đặc biệt là về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tổ chức, cán bộ tiếp tục được chú trọng; Việc phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Trung ương, của Đảng ủy Khối. Đảng ủy Sở đã triển khai có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ theo yêu cầu của Trung ương, của Đảng ủy Khối.

Về phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, đồng chí Phạm Văn Hiệu nhấn mạnh, để phát huy các kết quả đạt được trong năm 2022, Đảng ủy Sở VHTTDL sẽ tiếp tục phối hợp với Thủ trưởng cơ quan nghiên cứu, quán triệt và triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nghiêm túc triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới...

Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm phòng ngừa các nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của từng đơn vị.

Tại Hội nghị, các ý kiến cơ bản đồng ý với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và đánh giá cao các kết quả Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được trong năm qua. Các đại biểu cũng tham luận, chia sẻ liên quan đến công tác đảng, công tác chuyên môn tại các chi bộ trực thuộc Sở.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Hương, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu toàn ngành bám sát, chủ động, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm 2020-2025; Chương trình công tác toàn khóa; chương trình công tác năm 2023, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Các cấp ủy, đơn vị cần đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm đội ngũ cán bộ. Quan tâm đến xây dựng chất lượng tổ chức cơ sở đảng, công tác phát triển đảng viên, tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ hợp lý…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Nhân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu, đồng tình với báo cáo, các ý kiến trao đổi thẳng thắn, cởi mở, xây dựng tại Hội nghị. Đồng chí khẳng định “năm 2022, với nhiều giải pháp đột phá, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, sự chung tay góp sức của tập thể đảng viên, Đảng ủy Sở đã hoàn thành tốt hai nhiệm vụ song song trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Những kết quả đạt được thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, quan điểm chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy, đứng đầu là đồng chí Bí thư; thể hiện tinh thần, trách nhiệm, phê và tự phê, tính phản biện, tính chiến đấu của mỗi Đảng viên; tạo sự thống nhất, thông suốt về tư tưởng vì một mục tiêu chung, sự phát triển chung của ngành”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Mạnh Huân, Bí thư Đảng ủy đề nghị các chi bộ trực thuộc tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023, triển khai đầy đủ các nội dung công tác Đảng theo đúng điều lệ và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy; các đồng chí lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, cần tăng cường trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023, phấn đấu thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ III nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

Nhân dịp này, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể tao và Du lịch đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2022./.

Tin mới nhất

Thông báo: Cuộc thi sáng tác nghệ thuật thành phố Hải Dương(26/05/2023 3:53 CH)

Thông báo: Thể lệ cuộc thi, triển lãm ảnh nghệ thuật Ninh Bình năm 2023(26/05/2023 3:48 CH)

Thông báo: Cuộc thi ảnh nghệ thuật"Nét đẹp Văn hóa -Du lịch Hải Dương"(09/05/2023 3:30 CH)

Thông báo: Cuộc thi sáng tác biểu tượng "Ước nguyện Hòa bình" tại Quảng Trị, năm 2023(05/05/2023 3:43 CH)

Thông báo: Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc(04/05/2023 7:58 SA)

Thông báo: Tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ 2023(04/05/2023 7:32 SA)

Vận dụng tinh thần của TBT Nguyễn Văn Linh xây dựng Hưng Yên thành tỉnh mạnh(27/04/2023 4:32 CH)

Thông báo: Cuộc thi thiết kế biểu trưng, tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam(25/04/2023 3:06 CH)

°
567 người đang online