Thông báo Festival "Về miền Quan họ - 2023"

Đăng ngày 15 - 02 - 2023
100%

Sở VHTTDL Hưng Yên nhận được Công văn 159/SVHTTDL-QLVH ngày 09/2/2023 của Sở VHTTDL Bắc Ninh về việc đề nghị hỗ trợ tuyên truyền Festival "Về miền quan họ - năm 2023". Ngày 14/02/2023, Sở VHTTDL đã ban hành Công văn số 115/SVHTTDL-QLVHGĐ V/v hỗ trợ tuyên truyền Festival "Về miền Quan họ - 2023" để tuyên truyền phổ biến đến các phòng, đơn vị; các tập thể và cá nhân. 

Xem các văn bản liên quan đến Festival "Về miền quan họ - năm 2023" ở dưới đây:

1. Kế hoạch số 555/KH-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh

2. Công văn 159/SVHTTDL-QLVH ngày 09/2/2023 của Sở VHTTDL Bắc Ninh

3. Chương trình tổng thể các hoạt động Festival "Về miền quan họ - năm 2023"

Tin mới nhất

Khai mạc Lễ hội Đậu An(25/05/2023 2:55 CH)

Nhà hát chèo Hưng Yên tham gia cuộc thi tài năng diễn viên chèo toàn quốc - 2023 diễn ra tại...(18/05/2023 2:31 CH)

Hội nghị đánh giá, thẩm định hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào danh mục di sản văn...(28/04/2023 4:12 CH)

Khai mạc Lễ hội Cầu mưa năm 2023(26/04/2023 2:57 CH)

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động trong hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở...(13/04/2023 3:34 CH)

Hội nghị tập huấn công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thực hành tín...(03/04/2023 1:43 CH)

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động trong hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở(29/03/2023 7:51 SA)

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động trong hệ thống thiết chế văn hóa cơ(22/03/2023 10:24 SA)

°
547 người đang online