Công bố Kết luận kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện Kim Động

Đăng ngày 16 - 02 - 2023
100%

Ngày 14/2/2023, tại UBND huyện Kim Động, Đoàn kiểm tra theo Quyết định 389/QĐ-SVHTTDL ngày 01/11/2022 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị công bố kết luận kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện Kim Động (Giai đoạn 2012-2022). Dự hội nghị có ông Đào Mạnh Huân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Vũ Thị Chanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Kim Động; lãnh đạo UBND 17 xã, thị trấn của huyện Kim Động.

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra đã thông qua toàn văn Kết luận số 02/KLKT-SVHTTDL ngày 11/1/2023 của Giám đốc Sở về kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện Kim Động (Giai đoạn 2012 - 2022).

Ông Đào Mạnh Huân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Mạnh Huân, Phó Giám đốc Sở đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Kim Động đạt được trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, trong đó có những kết quả nổi bật như: Từ năm 2016 đến nay, nhiều di tích được tu sửa, ngoài nguồn ngân sách nhà nước thì phần lớn bằng nguồn kinh phí huy động từ xã hội hóa. Công tác tu bổ, tôn tạo di tích đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu bảo vệ và phát huy các giá trị của di sản văn hóa, kiến trúc di tích gốc còn nguyên vẹn. Nhận thức và hành động của người dân về thực hiện nếp sống văn hoá, giữ gìn vệ sinh môi trường tại các di tích được nâng lên rõ rệt...

Tuy nhiên, Lãnh đạo Sở cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, trong đó đáng chú ý là: Đội ngũ cán bộ cơ sở còn hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn, thiếu kinh nghiệm, nhất là nguồn nhân lực có trình độ chuyên sâu về văn hóa di sản, công tác tham mưu, triển khai thực hiện chưa kịp thời; công tác xã hội hóa đã được quan tâm thực hiện nhưng vẫn còn tư tưởng trông chờ vào nguồn đầu tư của Nhà nước; một số di tích chưa đảm bảo an ninh trật tự trong mùa lễ hội, vẫn còn hiện tượng mất trộm, mất cắp tiền công đức, hiện vật, đồ thờ; cảnh quan, môi trường, vệ sinh tại một số di tích chưa bảo đảm; việc bài trí đồ thờ tự ở một số di tích còn chưa khoa học, chưa phù hợp; 17/17 xã, thị trấn đã thành lập Ban quản lý di tích nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao...

Qua đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND huyện Kim Động tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các di tích; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại di tích; kiểm tra và có biện pháp tôn tạo, tu bổ kịp thời đối với những di tích đang bị xuống cấp theo quy định; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban quản lý di tích cơ sở, của người đứng đầu tại địa phương trong bảo đảm an toàn, an ninh tại các di tích. Kiểm điểm trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân nếu để xảy vi phạm trong công tác quản lý di sản; kịp thời có biện pháp gia cố các bộ phận của di tích có dấu hiệu xuống cấp trước khi tiến hành công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi...

Bà Vũ Thị Chanh, thay mặt UBND huyện Kim Động tiếp thu toàn bộ nội dung kiến nghị của Sở tại Kết luận kiểm tra và các ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra tại Hội nghị, đồng thời chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn khẩn trương khắc phục những tồn tại đã nêu tại các di tích trên địa bàn huyện và báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 28/2/2023./.

Tin mới nhất

Sở VHTTDL Hưng Yên tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày...(10/04/2023 3:36 CH)

Công bố Quyết định thanh tra tại Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh và Thư viện tỉnh(30/03/2023 7:59 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2022(06/05/2022 8:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022(24/03/2022 9:53 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử...(23/02/2022 8:59 SA)

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 (29/01/2022 9:42 SA)

Phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022(20/01/2022 9:37 SA)

Sở VHTTDL ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022(19/01/2022 9:31 SA)

°
540 người đang online