Công bố Quyết định thanh tra tại Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh và Thư viện tỉnh

Đăng ngày 30 - 03 - 2023
100%

Thực hiện Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Thông tư 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, ngày 29/3/2023, Đoàn Thanh tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 125/QĐ-SVHTTDL ngày 20/3/2023 của Giám đốc Sở về việc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh và Thư viện tỉnh.

Tại Hội nghị, ông Hoàng Oánh – Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn Thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định số 125/QĐ-SVHTTDL ngày 20/3/2023 của Giám đốc Sở về việc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh và Thư viện tỉnh.

Cũng tại Hội nghị, Đoàn đã triển khai Kế hoạch tiến hành Thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra...

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các đơn vị đều nhất trí cao với Kế hoạch của Đoàn Thanh tra; Tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo, quán triệt của Trưởng Đoàn Thanh tra; giao các phòng, cán bộ chuyên môn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra, bố trí phòng làm việc đảm bảo quản lý an toàn tài liệu trong quá trình hoạt động của Đoàn Thanh tra và phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra để Đoàn Thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã được Giám đốc Sở phê duyệt./.

Tin mới nhất

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong tổ chức lễ hội Đền An Xá(01/06/2023 8:41 SA)

Sở VHTTDL Hưng Yên tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày...(10/04/2023 3:36 CH)

Công bố Kết luận kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện...(16/02/2023 9:44 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2022(06/05/2022 8:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022(24/03/2022 9:53 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử...(23/02/2022 8:59 SA)

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 (29/01/2022 9:42 SA)

Phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022(20/01/2022 9:37 SA)

°
999 người đang online