Hội nghị nghiệm thu cơ sở Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất bổ sung danh nhân Hưng Yên”

Đăng ngày 20 - 04 - 2023
100%

Ngày 19/4/2023, Thư viện tỉnh tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất bổ sung danh nhân Hưng Yên”. Dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng nghiệm thu: Thạc sĩ Đỗ Hữu Nhân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Sử học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; bà Hoàng Thị Thanh Mai,  Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên; Thạc sĩ Bùi Đăng Quy, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hưng Yên; Tiến sĩ Phạm Minh Hoàng, Trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên; Thạc sĩ Dương Thị Cẩm, nguyên Giám đốc Thư viện tỉnh Hưng Yên. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; chuyên viên phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ; các thành viên trong Ban Chủ nhiệm và thành viên tham gia nghiên cứu Đề tài.

Thạc sĩ Đỗ Hữu Nhân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên,  Chủ tịch Hội đồng phát biểu

Tại Hội nghị, ông Đào Văn Quyến - Giám đốc Thư viện tỉnh, Chủ nhiệm Đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất bổ sung danh nhân Hưng Yên”. Báo cáo đã nêu rõ: Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu của Đề tài, Ban Chủ nhiệm đã xây dựng được bản thảo tiêu chí danh nhân và phân loại danh nhân Hưng Yên, trên cơ sở đó đã lựa chọn nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp của 127 nhân vật lịch sử tiêu biểu đề xuất bổ sung danh nhân Hưng Yên. Căn cứ kết quả nghiên cứu, các thành viên Hội đồng, đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, nhận xét, đánh giá: Ban Chủ nhiệm Đề tài đã bám sát các nhiệm vụ nghiên cứu theo Hợp đồng nghiên cứu khoa học số 79/HĐ-KHCN ngày 20/4/2022 giữa Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên với Thư viện tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, đề nghị Ban Chủ nhiệm cần khắc phục chỉnh sửa, nghiên cứu, bổ sung các nội dung: Bản thảo về các nhân vật cần bổ sung thêm Bảng tra tên nhân vật để tiện cho việc tìm kiếm thông tin; một số nhân vật đã được thờ tại các di tích trên địa bàn tỉnh có lễ hội không; bổ sung  thêm nguồn tài liệu tham khảo; thống nhất thuật ngữ và ngày, tháng, năm sinh liên quan đến nhân vật nghiên cứu; bổ sung thêm chú giải và phụ chú của một số thuật ngữ trong bản thảo về các nhân vật; ... Trên cơ sở các ý kiến tham gia, các thành viên trong Ban Chủ nhiệm tiếp thu, giải trình tiếp tục hoàn thiện bảo thảo để báo cáo Hội đồng nghiệp thu cấp tỉnh đảm bảo chất lượng và kịp tiến độ, thời gian thực hiện Đề tài.

Đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài, 7/7 thành viên của Hội đồng xếp loại đề tài đủ điều kiện nghiệm thu cấp tỉnh. Số lượng, khối lượng sản phẩm theo hợp đồng được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên phát biểu

PGS. TS. Nguyễn Đức Nhuệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Sử học,  Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng phát biểu

Bà Hoàng Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên,  thành viên Hội đồng phát biểu

Tiến sĩ Phạm Minh Hoàng, Trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí -  Xuất bản,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, thành viên Hội đồng phát biểu

Thạc sĩ Bùi Đăng Quy, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, thành viên Hội đồng phát biểu

Thạc sĩ Dương Thị Cẩm, nguyên Giám đốc Thư viện tỉnh Hưng Yên,  thành viên Hội đồng phát biểu

Ông Đào Văn Quyến - Giám đốc Thư viện tỉnh, Chủ nhiệm Đề tài  tiếp thu và giải trình tại Hội nghị

Tin mới nhất

Tập huấn dàn dựng Chương trình Ca, múa, nhạc và Thủ pháp sáng tác ca khúc(13/09/2023 1:44 CH)

Bảo tàng tỉnh Hưng Yên trưng bày lưu động chuyên đề “Hồ Chí Minh - Những nét phác hoạ chân dung”(05/09/2023 2:52 CH)

Đoàn nghệ thuật quẩn chúng tỉnh Hưng Yên tham gia Hội diễn “Đàn, Hát dân ca 3 miền” năm 2023(07/08/2023 8:20 SA)

Hưng Yên giành 5 huy chương tại Hội thi Tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam”(22/05/2023 3:15 CH)

Bảo tàng tỉnh Hưng Yên trưng bày chuyên đề “Phụ nữ Hưng Yên - Sáng mãi bản hùng ca”(28/04/2023 4:20 CH)

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023(17/04/2023 9:22 SA)

Bảo tàng: Trưng bày lưu động chuyên đề “Giáo dục Hưng Yên – Xưa và nay” (07/03/2023 3:56 CH)

Trung tâm TTXTDL: Quảng bá, xúc tiến du lịch tại lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung(02/03/2023 8:40 SA)

°
268 người đang online