Phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đăng ngày 01 - 06 - 2023
100%

Họ và tên: Đỗ Hữu Nhân

Chức vụ: Giám đốc

Cơ quan: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

SĐT: 0903.230.091

Mail: dohuunhan@hungyen.gov.vn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai thông tin để các cơ quan báo chí tiện liên hệ, trao đổi công tác.

(Gửi kèm danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên)

Tin mới nhất

°
9 người đang online