Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
40/KH-SVHTTDL 27/03/2023 Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
25/TB-SVHTTDL 10/03/2023 Thông báo kết quả giải Bóng chuyền hơi nam, nữ vô địch các nhóm tuổi tỉnh Hưng Yên năm 2023
31/KH-SVHTTDL 28/02/2023 Kế hoạch về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023
32/KH-SVHTTDL 28/02/2023 Kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023
26/KH-SVHTTDL 17/02/2023 Kế hoạch công tác văn hóa, văn nghệ năm 2023
21/KH-SVHTTDL 10/02/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh về PCCC
71/KH-SVHTTDL 10/02/2023 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông
22/KH-SVHTTDL 10/02/2023 Kế hoạch phát động thi đua năm 2023
22/KH-SVHTTDL 10/02/2023 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
23/KH-SVHTTDL 10/02/2023 Kế hoạch công tác tháng 2.2023
18/KH-SVHTTDL 08/02/2023 Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch năm 2023
17/KH-SVHTTDL 08/02/2023 Xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
16/KH-SVHTTDL 07/02/2023 Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023
15/KH-SVHTTDL 07/02/2023 Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Iso 9001:2015 năm 2023
12/KH-SVHTTDL 06/02/2023 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
1 2 3 4 5 6    
°
35 người đang online