Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
46/TB-SVHTTDL 27/03/2019 Thông báo tổ chức lớp cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2019
192/KH-SVHTTDL 25/03/2019 Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch năm 2019
36/ĐL-SVHTTDL 21/03/2019 Điều lệ giải cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Hưng Yên năm 2019
162/KHLN-SVHTTDL-BHY-ĐPH&TH 19/03/2019 Kế hoạch liên ngành về tuyên truyền các hoạt động vhttdl năm 2019
164/KH-BCĐ 19/03/2019 Kế hoạch công tác phát triển du lịch Hưng Yên năm 2019
145/KH-BCĐGĐ 14/03/2019 Kế hoạch công tác gia đình năm 2019
129/KH-SVHTTDL 08/03/2019 Kế hoạch làm việc với Thường trực các huyện, thành phố
123/KH-SVHTTDL 06/03/2019 Kế hoạch điiều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng năm 2019
97/KH-SVHTTDL 28/02/2019 Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Hưng Yên
110/KH-SVHTTDL 26/02/2019 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật ngành VHTTDL năm 2019
88/KH-SVHTTDL 25/02/2019 Kế hoạch công tác pháp chế
73/KH-SVHTTDL 18/02/2019 Kế hoạch thông tin đối ngoại 2019
54/KH-SVHTTDL 28/01/2019 Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2019
40/SVHTTDL-QLTDTT 18/01/2019 Thông báo lịch thi đấu các giải thể thao quần chúng năm 2019
15/KH-SVHTTDL 07/01/2019 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
1 2 3 4 5 
°
563 người đang online