Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 18/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành 07/04/2020
Trích yếu Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm KH tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh.pdf
°
346 người đang online