Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 27/KH-UBND
Ngày ban hành 26/02/2020
Trích yếu Kế hoạch thực hiện "Đề án thiết chế văn hóa giai đoạn 2017_2020 định hướng đến năm 2025", năm 2020
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hưng Yên
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm H thực hiện ĐA thiết chế VH giai đoạn 2017_2020 định hướng đến năm 2025 _năm 2020.pdf
°
1560 người đang online