Bộ máy, tổ chức Sở VHTTDL Hưng Yên

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ SỞ VHTTDL

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

III. SƠ ĐỒ BỘ MÁY, TỔ CHỨC

IV. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ; LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ

V. LÃNH ĐẠO SỞ:

1. Giám đốc : Đoàn Văn Hòa, ĐT: CĐ 3.551.519; DĐ 0968.221.368

2. Các Phó Giám đốc:

- Đào Mạnh Huân, ĐT: CĐ 8.568.989; DĐ 0943.462.866

- Đỗ Văn Kiểm, ĐT: 3.865.877; 0915.318.388

- Phạm Văn Hiệu, ĐT: CĐ 3.515.789; DĐ 0914.322.688

VI. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ:

1. Văn phòng

- Chánh Văn phòng: Đào Ngọc Thinh, ĐT: 3.500.657; 0912.639.595

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thế Hưng, ĐT 0966.004.888

- Phó Chánh Văn phòng: Lưu Thế Bảo, ĐT: 0983.154.060

2. Thanh tra

- Chánh Thanh tra: Vũ Văn Duấn, ĐT: 3.550.311; 0912.843.183

3. Phòng Tổ chức - Pháp chế

- Trưởng phòng: Vũ Thị Lộc, ĐT 0913211369

- Phó Trưởng phòng: Hoàng Ngọc Dương, ĐT: 0973.092.656

4. Phòng Quản lý Văn hóa

- Trưởng phòng: Hoàng Oánh, ĐT: 3.552.416; 0915.148.998

- Phó Trưởng phòng: Trần Thị Nga, ĐT: 0974.592.489

5. Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình

- Phó Trưởng phòng phụ trách: Đặng Trọng Tuân, ĐT 0912.166.337

6. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

- Trưởng phòng: Trần Mạnh Thế, ĐT: 3.515.169; 0913.280.208

- Phó Trưởng phòng: Lê Thị Phương, ĐT: 3.656.969; 0919.643.608

7. Phòng Quản lý Du lịch

- Trưởng phòng: Vũ Thị Mai Phương, ĐT: 3.865.288; 0948.780.868

VII. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ:

1. Bảo tàng tỉnh

- Giám đốc: Bùi Đăng Quy, ĐT: 3.516.686; 0914.357.757

- Phó Giám đốc: Vũ Nguyên Lý

2. Ban quản lý Di tích tỉnh

- Phó Trưởng ban phụ trách: Nguyễn Thị Hường: ĐT 0902.068.368

3. Trung tâm Văn hoá tỉnh

- Giám đốc: Trần Thị Huế, ĐT: 0913.810.898

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Trung, ĐT: 0913.552.664

4. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

- Giám đốc: Nguyễn Đức Nguyện, ĐT: 3.865.093; 0982.541.875

5. Nhà hát Chèo tỉnh

- Phó Giám đốc: Nguyễn Công Trứ, ĐT:0912.351.108

6. Trường Trung cấp VHNT&DL tỉnh

- Hiệu trưởng: Trần Thanh Liêm, ĐT: 3.515.137; 0987.325.999

- Phó Hiệu trưởng: Hoàng Thị Phượng, ĐT: 3.868.588; 0919.073.686

7. Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện, thi đấu TDTT tỉnh

- Phó Giám đốc điều hành: Nguyễn Văn Hướng, ĐT: 0983.057.477

- Phó Giám đốc: Chu Mạnh Thắng, ĐT: 0916.563.168

8. Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tỉnh

- Giám đốc: Nguyễn Thị Sen, ĐT: 0968.333.369

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hương, 0963.812.260

9. Thư viện tỉnh

- Giám đốc: Đào Văn Quyến, ĐT: 3864.263; 0912.067.008

svhttdl