Tăng cường công tác tuyên truyền Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 25/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên năm 2018 (Từ ngày 15/11/2018 đến 15/12/2018).

Nhằm mục đích đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông cao điểm trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên năm 2018; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thực và hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ và trẻ em. Ngày 07/11/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 784/SVHTTDL-XDNSVHGĐ về việc triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên năm 2018 với các hoạt động trọng tâm là tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trong tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới với chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em”.

Tại văn bản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Trung tâm Văn hóa tỉnh tăng cường tổ chức các đợt biểu diễn văn hóa, văn nghệ quần chúng với chủ đề vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2018; tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. Đối với phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố ngoài việc tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức các sự kiện truyền thông về Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới còn cần phải chủ động hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Ban tự quản của các thôn, tổ dân phố tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ gia đình hạnh phúc về chủ đề Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em” trong Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ 25/11/2018.

svhttdl