Hội thảo “Vai trò của hương ước, quy ước trong đời sống xã hội hiện nay”

Sáng ngày 17/10, tại Hội trường Khách sạn Thái Bình - thành phố Hưng Yên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo “Vai trò của hương ước, quy ước trong đời sống xã hội hiện nay”.

Dự hội thảo có các ông: Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên cùng gần 50 đại biểu đến từ  các cơ quan Trung ương; các các tỉnh, thành phố trong cả nước; các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đ/c Đoàn Văn Hoà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở VHTTDL Hưng Yên phát biểu chào mừng Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe những ý kiến trao đổi, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của các địa phương trong cả nước và trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Các ý kiến tập trung khẳng định vai trò quan trọng của hương  ước, quy ước trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của nhân dân, giữ gìn và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của thôn, làng, khu phố, cụm dân cư, duy trì trật tự xã hội trong cộng đồng dân cư.

Toàn cảnh Hội thảo

Kết luận Hội thảo ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thời gian tới, các địa phương tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, theo dõi, quản lý nhà nước về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Đồng thời, tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp về việc xây dựng, duy trì và thực hiện hương ước, quy ước; gắn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện nếp sống văn hóa; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức cấp huyện, cấp xã, trưởng, thôn khu phố trên địa bàn; biên soạn và phát hành đến cơ sở các tài liệu hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước...nhằm phát huy tốt vai trò của hương ước, quy ước trong đời sống xã hội hiện nay.

Kim Vui