Khảo sát, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngày 25.10, đoàn công tác của Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do đồng chí Vi Thanh Hoài - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở đã có buổi khảo sát, kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 6 và 16 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên: Đoàn Văn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở; Phạm Văn Hiệu - Phó Giám đốc Sở, cùng đại diện các phòng chuyên môn có liên quan.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn khảo sát, kiểm tra và đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có những trao đổi về cách thức triển khai, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tiêu chí số 6 và 16 của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh Hưng Yên, đồng chí Vi Thanh Hoài đánh giá cao sự tham mưu tích cực, sự chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kịp thời của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện các tiêu chí văn hóa nông thôn mới thời gian qua. Đồng chí Phó Cục trưởng Cục văn hóa cơ sở đề nghị trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên cần tiếp tục tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí văn hóa nông thôn mới, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa và quản lý, khai thác, tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng trong việc đánh giá, bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể  thao ở cơ sở, nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người dân.

Bể bơi xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu

Cũng trong ngày 25.10, đoàn công tác đã đi khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện tiêu chí số 6 và 16 trong xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Dân và Đồng Tiến, huyện Khoái Châu./.

Kim Vui