Hưng Yên: Thêm 2 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia

Ngày 15 tháng 01 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 88/QĐ-TTg công nhận 27 bảo vật quốc gia (đợt 8, đợt xét duyệt năm 2019). Trong đó, Hưng Yên có 02 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia là: Tượng sư tử đá chùa Hương Lãng (Niên đại: cuối Thế kỷ XI - đầu Thế kỷ XII; hiện lưu giữ tại chùa Hương Lãng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên); Bia “Cổ Việt thôn Diên Phúc tự bi minh” (Niên đại: thời Lý - Trần; hiện lưu giữ tại chùa Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có bảo vật quốc gia; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; người đứng đầu ngành, tổ chức được giao quản lý bảo vật quốc gia được công nhận tại Điều 1 của Quyết định này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý đối với bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Như vậy, đến nay Hưng Yên có 3 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia./.

svhttdl