Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 199/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước biến chủng mới của bệnh dịch ở Việt Nam và Công văn số 112/TCDL-LH ngày 28/01/2021 của Tổng cục Du lịch về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, ngày 29/01/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 69/SVHTTDL-QLDL về tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

Xem nội dung văn bản tại đây!

Doãn Thành