Bảo tàng Hưng Yên trưng bày chuyên đề "Hoàng Hoa Thám với khởi nghĩa Yên Thế"

Hoàng Hoa Thám - Người anh hùng dân tộc trong phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Gần 30 năm chiến đấu với thực dân Pháp, Hoàng Hoa Thám và khởi nghĩa Yên Thế đã ghi một dấu son điểm thêm vào trang sử bi tráng nhưng vô cùng hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Để tưởng nhớ, tôn vinh người con ưu tú của Hưng Yên đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh chống thực dân Pháp, đồng thời góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, niềm tự hào về truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên tổ chức trưng bày chuyên đề "Hoàng Hoa Thám với khởi nghĩa Yên Thế". Chuyên đề gồm 3 phần:

Phần 1: Quê hương, gia đình và dòng họ.

Phần 2: Hoàng Hoa Thám với khởi nghĩa Yên Thế.

Phần 3: Các hoạt động tưởng niệm và tri ân Hoàng Hoa Thám.

Thông qua hơn 80 hình ảnh, tài liệu trưng bày đã phản ánh tinh thần đấu tranh kiên cường, anh dũng của nghĩa quân Yên Thế trước thực dân xâm lược, đồng thời giúp khách tham quan có những tư liệu mới, những nhìn nhận rõ nhất về cuộc khởi nghĩa Yên Thế gắn với tên tuổi người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám.

Trưng bày chuyên đề diễn ra tại Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch huyện Phù Cừ từ ngày 3/12 - 16/12/2021.

Doãn Thành

Theo: Bảo tàng tỉnh