Thông báo: Tổ chức lớp cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-SVHTTDL ngày 15 tháng 3 năm 2022. Ngày 31/5/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông báo số 419/TB-SVHTTDL về tổ chức lớp cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2022, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia: Các hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế đến hạn đổi thẻ theo quy định.

2. Chương trình đào tạo: Theo chương trình khung của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

3. Thời gian học: 03 ngày, dự kiến từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 7 năm 2022.

- Sáng từ 7h30 đến 11h30

- Chiều từ 13h30 đến 17h

4. Địa điểm: Hội trường khách sạn Thái Bình- Đường Phạm Bạch Hổ, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Đăng ký gửi về Phòng Quản lý Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên, đường Quảng Trường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên trước ngày 30/6/2022 để tổng hợp danh sách.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Đ/c: Đặng Tiến Vinh - Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch; ĐT: 0973.751188.

Xem thông báo tại đây!

Doãn Thành